Ionian GPS Waypoints 2018-03-22T17:27:11+00:00

We have supplied a handy list of local waypoints.
Scroll down to download it in Excel.

[box style=”warning”]Always recheck waypoints[/box]
# Name Description Latitude Longitude
1 EUFIMIA AY EUFIMIA – KEFALONIA N38°18.101′ E20°36.077′
2 ANDREOU AY ANDREAS – ITHAKI N38°18.430′ E20°43.420′
3 POROS POROS – PRONOS BAY – KEFALONIA N38°08.947′ E20°46.784′
4 PISAETOU PIS’AETOU – ITHAKI N38°20.752′ E20°40.840′
5 PERAPIGA N PERA PIGHADI,NISIS – ITHAKI N38°20.250′ E20°44.744′
6 PERAPI-S S PERA PIGHADI,ORMOS – ITHAKI N38°19.893′ E20°44.800′
7 SKHOINOS SKHOINOS – AETOU – ITHAKI N38°23.106′ E20°42.960′
8 VATHIITH VATHI,PORT – AETOU – ITHAKI N38°21.988′ E20°43.127′
9 VOUNAKI VOUNAKI MARINA – PALAIKOS N38°46.800′ E20°52.500′
10 NIKIA NIKIANA – LEVKAS N38°45.641′ E20°43.270′
11 NIDRI NIDRI – NYDRION – LEVKAS N38°42.255′ E20°42.676′
12 SKORPIOS SKORPIOS – SKORPIDHI N38°41.364′ E20°44.935′
13 SPARTAKH SPARTAKHORI – MEGANISI N38°39.652′ E20°45.686′
14 VATHIMEG ATHENI – EAST ENT – MEGANISI N38°40.084′ E20°46.696′
15 ATHENI ATHENI – ATHERINOU – MEGANISI N38°40.025′ E20°47.951′
16 PORTLEON PORT LEONE – KEFALI – KALAMOS N38°35.656′ E20°53.834′
17 KALAMOS KALAMOS – PORT – KALAMOS N38°37.152′ E20°56.598′
18 KASTOSPT KASTOS-PORT – KASTOS N38°33.966′ E20°55.403′
19 ROUDA ATOKO – CLIFF BAY – ATOKO N38°37.978′ E20°42.021′
20 SIVOTA SIVOTA – LEVKAS N38°37.400′ E20°41.031′
21 VASILIKI VASILIKI – LEVKAS N38°37.649′ E20°36.377′
22 ATOKCBYS SOUTH ATOKO -CLIFF BAY – ATOKO N38°28.328′ E20°48.750′
23 ATOK1HBS SOUTH ATOKO -1 HSE BAY – ATOKO N38°28.668′ E20°49.610′
24 VATHIITF VATHI -FRIKON – ITHAKI N38°27.340′ E20°41.148′
25 AETOU AETOU- ITHAKI N38°22.080′ E20°40.499′
26 KIONI KIONI- ITHAKI N38°26.870′ E20°41.577′
27 FRIKES FRIKES- ITHAKI N38°27.491′ E20°39.837′
28 FISKARDH FISKARDHO – KEFALONIA N38°27.648′ E20°34.719′
29 SAMI SAMI – KEFALONIA N38°15.136′ E20°38.752′
30 ARGOSTOL ARGOSTOLI – KEFALONIA N38°10.713′ E20°29.621′
31 LIXURI LIXURI (LIXURION) – KEFALONIA N38°12.225′ E20°26.482′
32 SPARTI NISOS SPARTI N38°43.005′ E20°44.396′
33 THILIA 0.2 M EAST NISOS THILIA N38°39.500′ E20°43.600′
34 LEFKASCN N ENTRANCE CANAL – LEVKAS N38°50.790′ E20°43.270′
35 LEFKASCS S ENTRANCE CANAL – LEVKAS N38°47.540′ E20°43.580′
36 SIVOTA-S SIVOTA SOUTH ENTRANCE – LEVKAS N38°36.860′ E20°41.500′
37 AKDHOUKA AK DHOUKATON LIGHT – LEVKAS N38°33.900′ E20°32.500′
38 SPARTAKN SPARTAK NORTH ENT – MEGANISI N38°40.100′ E20°45.700′
39 VATHI-N PORT VATHI NORTH ENT – MEGANI N38°40.400′ E20°46.400′
40 ATHENI-E ATHENI – EAST ENT – MEGANISI N38°40.200′ E20°48.500′
41 KIONI-E KIONI – EAST ENT – ITHAKI N38°26.840′ E20°42.170′
42 AANDREOU AK ANDREOU – ITHAKI N38°23.140′ E20°42.010′
43 IOANNOU AK AY IOANNOU LIGHT – ITHAKI N38°19.200′ E20°46.300′
44 ANDREO-S AY ANDREOU SOUTH ENT – ITHAKI N38°17.750′ E20°43.600′
45 VARDI-SE 0.2M SE N VARDIANHOI-KEFALONIA N38°07.850′ E20°25.800′
46 YEROGOMB AK YEROGOMBOS LIGHT- KEFALONIA N38°10.900′ E20°20.400′
47 ZAKINTHO LIMIN ZAKINTHOS ENT- ZAKINTHOS N37°46.800′ E20°54.300′
48 AK KERI AK KERI LIGHT – ZAKINTHOS N37°39.300′ E20°48.500′
49 MITIKA MITIKA 50MT SOUTH OF LIGHT N38°39.900′ E20°56.680′
50 STENOMEG STENOS MEGANISIOU SOUTH N38°38.000′ E20°43.600′
51 ROUDA-S ROUDA SOUTH ENTRANCE – LEFKAS N38°37.000′ E20°43.000′
52 FISKAR-E FISKARDHO EAST ENT – KEFALONIA N38°27.500′ E20°35.200′
53 KOUTARIA AK AY KOUTARIA – ITHAKI N38°21.900′ E20°45.600′
54 GIDHAK-N GIDHAKI NORTH – ITHAKI N38°23.900′ E20°44.000′
55 SKHOIN-N 0.2M NW AK SKHOINOS – ITHAKI N38°23.700′ E20°42.700′
56 ATOKO1HB ATOKO – ONE HOUSE BAY – ATOKO N38°29.030′ E20°49.400′
57 ATOKOCBY ATOKO – CLIFF BAY – ATOKO N38°28.555′ E20°48.755′
58 STENOITH STENO ITHAKI – ITHAKI N38°21.461′ E20°39.272′
59 EUFIMI-E AY EUFIMIA EAST ENT- KEFALONIA N38°18.043′ E20°37.220′
60 FRIKES-E FRIKES EAST ENTRANCE – ITHAKI N38°27.761′ E20°40.241′
61 PRASO-N NISOS PRASO – DHRAGONERES N38°29.100′ E20°58.200′
62 DHRAGO-N NWENT N DHRAGONERA-DHRAGONERES N38°29.300′ E21°00.600′
63 KASTOSSB KASTOS SOUTH BAY – KASTOS N38°32.103′ E20°54.664′
64 KEFALI-E EAST AK KEFALI – MEGANISI N38°35.260′ E20°49.500′
65 SPARTINE SPARTI NORTH EAST N38°43.355′ E20°45.033′
66 SPARTINW SPARTI NORTH WEST N38°43.319′ E20°44.485′
67 VATHIVAL VATHI VALI N38°45.000′ E20°46.500′
68 AYNIKO-S 0.15M S VRACH AYIOS NIKOLAOS N38°44.986′ E20°47.597′
69 DHIKH-NE 0.5M NE AK DHAKHALIA-KEFALONIA N38°17.200′ E20°41.000′
70 KAPROS-E 0.65M E AK KAPROS – KEFALONIA N38°06.827′ E20°49.818′
71 MOUNDA-S 1.1M S AK MOUNDA – KEFALONIA N38°02.300′ E20°47.360′
72 KATELIOS KATO KATELIOS – KEFALONIA N38°03.600′ E20°45.680′
73 KATELI-S 0.6M S AK KATELIOS – KEFALONIA N38°03.030′ E20°44.440′
74 MIZITH-S 0.3M S N MIZITHRIS – KEFALONIA N38°04.540′ E20°34.000′
75 DHIONI-S 0.4M S N DHIONISI – KEFALONIA N38°05.000′ E20°31.664′
76 NIKOLA-W 0.7M W AK AY NIKOL – KEFALONIA N38°07.226′ E20°28.366′
77 ARGO-PTW 0.3M W PT ARGOSTOLI- KEFALONIA N38°11.470′ E20°27.700′
78 ARGO-GFN N ENT ARGOSTOLI GULF-KEFALONIA N38°11.830′ E20°28.901′
79 AKROTI-S 0.5M S AK AKROTIRI – KEFALONIA N38°08.395′ E20°23.073′
80 YEROGO-W .25M W AK YEROGOMBOS-KEFALONIA N38°10.715′ E20°19.994′
81 ORTHOL-W .9M W AK ORTHOLITHIA-KEFALONIA N38°15.559′ E20°20.359′
82 ATHERA-N 0.5M N AK ATHERAS – KEFALONIA N38°21.972′ E20°23.924′
83 ASSOS-N ENTRANCE ORMOS ASSOS -KEFALONA N38°23.649′ E20°32.211′
84 DHAFNO-W 0.3M W AK DHAFNOUDHI-KEFALONIA N38°28.132′ E20°31.870′
85 DHAFNO-N 0.4M N AK DHAFNOUDHI-KEFALONIA N38°28.637′ E20°32.369′
86 IOANNI-N 0.6M N AK AY IOANNIS-KEFALONIA N38°30.480′ E20°39.000′
87 NIKOLA-E 0.4M E AK AY NIKOLAOU – ITHAKI N38°29.347′ E20°41.200′
88 ASSOS ASSOS – KEFALONIA N38°22.799′ E20°32.363′
89 KOLONI-W 0.15M W AK KOLONIA – ITHAKI N38°22.871′ E20°41.950′
90 YEORG-SE .35MSE AKAY YEORYIOS-KEFALONIA N38°09.300′ E20°27.000′
91 DHOUKA-S 0.2M S AK DHOUKAT LIGHT-LEVKAS N38°33.508′ E20°32.531′
92 LIPSO-S 0.2M S AK LIPSO – LEFKAS N38°34.520′ E20°38.580′
93 SIVOT-SW 0.25M SW SIVOTA – LEFKAS N38°36.020′ E20°40.949′
94 VROMI VROMI – ZAKINTHOS N37°48.953′ E20°37.836′
95 YEORGI-W 1M W AK AY YEORGIOS- ZAKINTHOS N37°53.541′ E20°37.197′
96 SKINAR-N 0.75M N AK SKINARI – ZAKINTHOS N37°56.688′ E20°42.321′
97 YEORG-S1 .35MSE AKAY YEORYIOS-KEFALONIA N38°09.299′ E20°26.999′
98 AKOXIA-S .25M SOUTH AK OXIA ELLADA N38°16.627′ E21°05.928′
99 VARDHIAS 1M SUD FEU N.VARDHIANOI N38°07.038′ E20°25.658′
100 ORTHOL-N N38°16.157′ E20°21.263′
101 KIRIAKIS ORMOS AY KIRIAKIS N38°18.539′ E20°28.558′
102 KAKATA-N N38°21.980′ E20°26.554′
103 LOANN-NE N38°19.841′ E20°28.483′
104 DANGER01 SECHE NORD ASSOS N38°25.079′ E20°32.106′
105 FRIKE-NE NE FRIKES N38°28.041′ E20°41.002′
106 AKSKROTA N38°14.939′ E21°08.760′
[box style=”download”] Download Ionian waypoints [/box]